Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 4 wijkbewoners.

De bestuursleden zijn:

  • Annet Tomasini, voorzitter en penningmeester, tevens van het KoffieKaffee in de Beijer
  • Heidi Muller, algemeen lid en tevens voorzitter van het koor Toonhoogte 80
  • Jurgen Meijer , algemeen lid en tevens lid van Herfsttheater – organisatorisch
  • Jelle van de Voort, algemeen lid