Bestuur

Bestuur Kunst op de Bult
Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 5 wijkbewoonsters. De vaste werkgroepen ofwel pijlers van de stichting zijn daarin elk vertegenwoordigd, zodat een optimale onderlinge uitwisseling en samenwerking plaatsvindt.

De bestuursleden zijn:

  • Annet Tomasini, voorzitter en secretaris, tevens van het KoffieKaffee in de Beijer
  • Patricia Twente, penningmeester
  • Heidi Muller, algemeen lid en tevens voorzitter van het koor Toonhoogte 80
  • Esther van Kemp, algemeen lid en tevens lid van Herfsttheater – organisatorisch
  • Achsa Timmers, algemeen lid en tevens lid van Herfsttheater – artistiek