Vaste activiteiten KoffieKaffee ‘t Plein

Muziek KoffieKaffee

  • Woensdag 10 tot 14 uur: KoffieKaffee, met Rozet op de Bult
  • Donderdag 10 tot 14 uur: KoffieKaffee, Rozet op de Bult
  • Zaterdag 10 tot 14 uur: KoffieKaffee , Rozet op de Bult

Maandagavond in de even weken: Koorrepetitie  Toonhoogte 80 o.l.v. Koffie Kaffee in de Beijerdirigente Zola Westerhof, van 19.45 – 21.45 Kosten € 5,00 per repetitie in het MFC.

Dinsdagavond: de Crea club. Aanvang 19:30 Gevarieerd creatief bezig zijn onder leiding van ervaringsdeskundigen. kosten €5 per losse keer of €12 per maand.

Donderdagavond in de oneven weken: Filmavond. Zaal open 19:30, aanvang 19:45, entree € 2,-. wel je komst melden via de mail. Maaltijd vooraf om 18:30 voor € 5,-, uiterlijk dinsdag opgeven: hetkoffiekaffee@gmail.com