Het koor

Het koor Toonhoogte80 ontstond vanuit de laatste editie van Kamp en Geit in november 2015. Wij gingen officieel van start in januari 2016 met 23 enthousiaste zangers. In overleg met onze dirigente en de zangers stelden we een breed repertoire samen. We repeteren in de oneven weken op maandagavond.

Toonhoogte80 heeft al verschillende optredens verzorgd en liep ook mee in de parade van  het H80-festival in mei 2016 en mei 2017. We lieten van ons horen. Met een eigen geschreven tekst, op de melodie van het bekende Slavenkoor in 2016 en een percussie en korte canon in 2017. We traden op tijdens het H80 festival in de Bult-tent. We waren te horen en te zien tijdens diverse optredens zoals tijdens het kerstfeest in 2016 en wijkfeesten. In oktober 2017 wisselden we van dirigente.

Contributie €10,- per maand

Optredens: aantal 3
Repetities: Eens in de 2 weken

23-09-19
7-10-19
21-10-19
4-11-19
18-11-19
2-12-19
16-12-19

Bij deze een uitnodiging om eens een repetitie bij te wonen om te kijken/horen of het iets is om mee te zingen? De repetities zijn om de twee weken op maandagavond van 19:45-21:45 uur in de Beijer – Willem Beijerstraat 13, Arnhem